Vidéki Magyarország 1945-1970. Dokumentumok földről, hatalomról, emberi sorsokról

Ö. Kovács István (Balassi Kiadó, 2015), 712 o.

Összefoglaló

Az egyéni földtulajdonon alapuló parasztgazdaságok erőszakos felszámolása, a szovjet mintájú program részeként végrehajtott kollektivizálás az érintettek számára megrázó, egész további életüket meghatározó kormányzati döntés volt, amely kollektív és struktúraváltoztató társadalom-történeti eseménnyé vált. Az itt közölt korabeli források ennek a konfliktussorozatnak az előzményeit, rövid és hosszú távú hatásait, többek között a sérelmeket, a traumákat, a tabusításokat, a viselkedést szabályozó alkalmazkodási formákat dokumentálják. A szerző a központi (párt, minisztériumi, állambiztonsági) gyűjtemények mellett minden megyei levéltárban is folytatott kutatást. A 360 dokumentum sokoldalúan illusztrálja az állami beavatkozás, a kommunista diktatúra színtereit, módját és az intézkedések által kiváltott társadalmi reakciókat. A jelenkor történetének kutatásából ilyen típusú, átfogó, a mindennapi eseményeket és a kortársi tapasztalatokat felidéző dokumentumkötet eddig nem született, tehát hiánypótló. A könyv az oktatásban és a kutatásban egyaránt jelentős szerepet tölthet be: a bevezető tanulmány elméleti, forráskritikai és módszertani kérdéseket tárgyal, konkrét történeti összefüggésekbe helyezi a forrásbázis visszatérő jelenségeit.

Recenzió, vita:

Papp István: Vidéki Magyarország 1945-1970. Dokumentumok földről, hatalomról, emberi sorsokról. Századok, 149. évf. 5. sz./ 2015. 1322-1326. oldal.

Ö. Kovács József: A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában : megjegyzések és kérdések egy jelenkor történeti "recenzió" keletkezéséhez. Századok, 149. évf. 6. sz./2015. 1545-1551. oldal.