Ritter György - Hazáink / Heimatländer

Német és magyar kényszermigrációs sors a második világháború utáni Magyarországon

A „Hazáink” egy kétnyelvű (magyar-német) könyv, amely olyan emberek élettörténeteit kívánja bemutatni, akik átélői, tanúi voltak a 2. világháború utáni telepítéseknek. Olyanokat, akik szenvedői és olyanokat, akik kedvezményezettjei voltak ennek az eseménysornak. Magyarországi németek, felvidéki és földmunkás magyarok ők, akiknek nagy része az állam szemében bűnösnek számított, és ezért elűzték őket szülőföldjükről, hogy egy számukra másik világban kezdjék újra életüket. Hat sorsot igyekszünk a kötetben összehasonlítani. Két magyarországi német nőét, akiket 1946-ban elűztek otthonukból. Egyikük Németországban maradt, míg a másikuk visszaszökött. Egy, szintén Csehszlovákiából elűzött, Léva melletti hontvarsányi nőét, egy, az előbbi országból kitelepített pozsonyi magyar férfiét valamint egy mezőkövesdi summás matyó testvérpár (férfi-nő) történetét. Eltérő élettörténetek az övék, amelyek egy helyről indultak ki, vagy futottak össze. Éppen emiatt egy mikrokörnyezetet, egy olyan Buda környéki községet (Solymárt) választottunk elemzésül, mely „színpadául” szolgált az 1944 és 1948 közötti történéseknek. A Pest megyei Solymár valakinek a szülőföldet, valakinek az új hazát jelentette. Nem véletlenül szeretnénk párhuzamba állítani az itt összeérő hat életutat. A különbözőségekre és a hasonlóságokra szeretnénk rámutatni, éppen ezért a téma megközelítését és nem bemutatását választottuk. Kísérletünkhöz három nagyítót használtunk, amely a kötet három pillérét is jelenti. Az elsőben a nagypolitikát igyekszünk áttekinteni, a másodikban pedig azt a régiót, ahol ezek az események lezajlottak. A harmadik rész szól a tanúk sorsáról. Arról, honnan indultak el és hova érkeztek meg.

„Ezen interjúk legnagyobb tanulsága, hogy az eltérő kultúra, az eltérő táj, beszéd és felfogás mellett ezek az emberek életükben (talán soha) nem vették észre, hogy valójában több köti őket össze, mint ami elválasztja ”

https://www.facebook.com/Hazaink.Heimatlander/