Politikai hatalomváltás és társadalmi tapasztalat, 1944–1945 – regionális vizsgálatok

Hangsúlyosan vizsgált tematikák:

  • A szovjet megszállás tapasztalata – társadalmi viselkedésformák

  • Elit- és tulajdonváltás. Intézmények, szervezetek, képviseletek rekrutációja

  • Egyház és társadalom

  • A földtulajdon mint politikai, társadalmi és gazdasági kérdés

  • Üzem- és munkaformák