Nagy Netta

Nagy Netta

Név: Nagy Netta

Születési adatok: Kiskunmajsa, 1975. 04. 23.

Munkahely, beosztás: Kistelek Város Önkormányzata, kulturális referens

Legmagasabb végzettség: PhD (ELTE BTK, Európai etnológia)

Telefonszám: 06/62/597122

E-mail cím: nagyn@kistelek.hu

Kutatási terület: Paraszti társadalom és gazdálkodás a Homokhátságon a 20. század második felében. A helyi társadalom és a hatalom a „hosszú ötvenes években”. Magatartásformák és mentalitásváltás a kommunista diktatúra idején.

Jelen kutatási programban: A paraszti földtulajdon változásai a 20. század közepén

**Publikációs lista: **

Virág- és kertkultúra három Szeged környéki településen In: Móra Ferenc Múzeum Évkönyve - Néprajzi Tanulmányok Studia Ethnographica 4. Szeged, 2003. 133-156.

Az emberélet hajnala, dele és alkonya. Az életfordulók szokásai Üllésen In: Üllés története és néprajza Szerk.: Marjanucz László Szeged, 2004. 396-419.

Antal Juhász (Hrsg.): Településformák, népi építészet, földművelés. (néprajzi szöveggyűjtemény) (Siedlungsformen, Volksarchitektur, Ackerbau. Ethnographische Textsammlung). Auswahl, Druckvorbereitung und Zusammenstellung der Bibliographie: Antal Juhász und András Simon. Szeged: JATEpress 2000, 214 Seiten In: Acta Ethnographica Hungarica, 49 (3-4) (2004), pp. 460-463. (recenzió)

„Guba a gubához, suba a subához?” A polgári házassági anyakönyvezés kezdetei Kisteleken In: Határjáró. Tanulmányok Juhász Antal köszöntésére Szerk.: Bárkányi Ildikó – Fodor Ferenc Szeged, 2005. 375-382.

Touristic Construction and Consumption of Culture. (A kultúra turisztikai célú formálása és fogyasztása). Szerkesztette: Cseri Miklós ¬- Fejős Zoltán - Szarvas Zsuzsa Budapest –Szentendre, 2004. 220.p., 28 fénykép Magyar Néprajzi Társaság, Bp.-Néprajzi Múzeum Bp.- Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre In: Ethnographia 106. évf. 2005/1:77-81. és Acta Ethnographica vol. 51. No.3-4 (2006) pp. 463-467. (recenzió)

Életstratégiák a beszolgáltatás éveiben Csólyospáloson. In: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve - Studia Ethnographica 6. Szeged, 2008. 127-137.

Paraszti magatartásformák, túlélési módszerek a homokhátsági falvakban a beszolgáltatás éveiben. In: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve - Studia Ethnographica 7. Szeged, 2011. 155-180.

Két parasztgazdaság a beszolgáltatás éveiben Csólyospáloson. Kapás Lajos és fia gazdálkodása 1943-1956 között. In: Ethnographia. 121. évf. 2010/4.sz. 313-341.

Peasant behaviour forms and survival techniques in villages of the Homokhátság region in the years of compulsory produce delivery, 1945-1956. In: Acta Ethnographica Hungarica, 58 (1) (2013) pp. 37-56.

A cserevilágtól a padlássöprésig. Falusi hétköznapok a beszolgáltatás éveiben. Néprajzi Értekezések 2. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2014.