Káli Csaba: Zala megye szovjetizálása 1945–1950

Egy korszak vizsgálata során fontos, hogy a kutatók az országos szintű folyamatok elemzése mellett a kisebb területi egységek történéseire is figyelmet fordítsanak, amelyek sohasem kicsinyített másai a nagy egésznek. Káli Csaba Zala megye 1945 és 1950 közötti történetét beszéli el, több szempontból is újszerűen megközelítve azt az átfogó átalakítást, amelyet szovjetizálásnak nevezünk. A szerző kronologikus rendben tárgyalja az események láncolatát a megszállástól az első tanácsválasztásokig, bemutatva, ahogy egy idegen, antidemokratikus rendszer hazai képviselői helyben is kiépítették a saját klientúrájukat, és ezen keresztül fokozatosan rákényszerítették akaratukat az adott közösségre. Nyomon követhetjük, miként zajlott a földosztással egybekötött földfosztás, a különböző új hatalmi szervek felállítása, hogyan formálódott az újabb diktatúra, és miben volt tetten érhető annak társadalmi elutasítottsága. Érzékletes képet kapunk az új hatalmi elitről, a rendszerváltás gazdasági következményeiről, az államosításokról, a kollektivizálásról vagy éppen a helyi egyházak elleni támadásokról, vagyis Zala megye döntően falusi társadalmának megtöréséről. A tablót mikrotörténetek színesítik, így például bepillanthatunk egy bérház építésébe és lakásainak elosztásába, egy népbírósági per kulisszáiba vagy éppen egy városi párttitkár magánéleti problémáiba. A szerző az események sokszínű megrajzolásához a levéltári források mellett számos korabeli újságcikket, visszaemlékezést, fotót és térképet is felhasznált.

ISBN: 978 963 4162 42 1

ISSN 2498 9188

Terjedelem: 464 oldal

Ára: 3900 Ft