Dr. Tóth Judit

Dr. Tóth Judit

Név: Dr. Tóth Judit

Születési adatok: Hatvan, 1978. március 21.

Munkahely, beosztás: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, főlevéltáros

Legmagasabb végzettség: PhD

Telefonszám: 06/70/2376075

E-mail cím: toth.judit@mnl.gov.hu

Kutatási terület: A Rákosi-korszak agrár- és társadalomtörténete

Publikációs lista:

Könyv:

Padlássöprések kora - A beszolgáltatás Pest megyében. Pest Megye Monográfia Közalapítvány, Budapest, 2011. (470 480 karakter)

**Tanulmányok, cikkek: **

 1. Áruhalmozás vs. pultagitáció, avagy „az ellenség ismét a közellátás vonalán próbál zavart okozni.” In: Kiss Anita (szerk.): Tanulmányok Pest megye múltjából V., Pest megye múltjából 17., Budapest, 2014. 137–152. o.
 2. Papp Izabella: Törvényen kívül. BOLDOGBT Egyesület, Jászboldogháza, 2013. Ism.: Tóth Judit In: Levéltári Szemle, 2014/2. szám, 66–69. o.
 3. Jegyrendszertől jegyrendszerig. Osztályszempontokon alapuló közellátás az 1950-es évek elejének Magyarországán. In: Pallai László (szerk.): Vidék és város: Ellentétek és kölcsönhatások a 20. századi Magyarországon. Hajdúnánás, 2013. 120–140. o.
 4. Marelyin Kiss József – Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu – egy sors. Ism.: Tóth Judit In: Korall, 2013/1. szám, 231–238. o.
 5. „Kitaszítottak” – Emberek, sorsok, politika a XX. század közepének Magyarországán. Ism: Tóth Judit In: Debreceni Szemle, 2013/1. szám, 69–71. o.
 6. Balázs Gábor: A földművelésügyi szakigazgatás története Pest megyében 1944–1950. Ism.: Tóth Judit In: Agrártörténeti Szemle, LII. évf. 2011/1–4. szám, 257–260. o.
 7. Mezőgazdasági versenyek az ’50-es évek első felében Pest megyében. In: Agrártörténeti Szemle, 2010/1–4. szám, LI. évf. 141–166. o.
 8. Közellátás és beszolgáltatás Pest megyében 1945–1948 . In: Varga Zsuzsanna – Pallai László (szerk.): Helyzetkép és jövőkép. A magyar társadalom a fordulat éveiben. Debrecen, 2010. (megjelenés alatt)
 9. Rőczei Lívia – Tóth Judit: Beszámoló a Pest Megyei Levéltári napról. In: Levéltári Szemle, 2010/1. szám, 65–68. o.
 10. Az állampárti sajtóstruktúra kiépítése Pest megyében. In: Halász Csilla – Tóth Judit (szerk.): Tanulmányok Pest megye múltjából III., Pest Megye Múltjából 14., Budapest, 2009. 181–204. o.
 11. Nagy József: A paraszti társadalom felbomlásának kezdetei, 1945–1956. Ism.: Tóth Judit In: Agrártörténeti Szemle, L. évf. 2009/1–4. szám, 234–237. o.
 12. Tóth Judit – Rőczei Lívia: A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2009. évi szakmai napja. In: Levéltári Szemle, 2009/2. szám, 87–91. o.
 13. A beszolgáltatásban bekövetkező változások hatása Pest megyére 1953–1956. In: Halász Csilla – Tóth Judit (szerk.): Tanulmányok Pest megye múltjából II., Pest Megye Múltjából 13., Budapest, 2007. 195–217. o.
 14. A beszolgáltatási apparátus működése Pest megyében 1951–1953. In: Halász Csilla – Tóth Judit (szerk.): Tanulmányok Pest megye múltjából. Pest Megye Múltjából 11., Budapest, 2006. 249–279. o.

Könyvfejezet:

 1. A ráckevei járási települések 1956-os adattárának összeállítása. In: Balázs Gábor– Borbély Rita Katalin – Kiss Anita (szerk.): 1956 Pest megyében. I. kötet, Pest Megye Múltjából 10., Budapest, 2006. Szerkesztői munka:
 2. Tóth Judit (főszerk.): Tanulmányok Pest megye múltjából IV. Pest Megye Múltjából 15., Budapest, 2012.
 3. Halász Csilla – Tóth Judit (szerk.): Tanulmányok Pest megye múltjából III. Pest Megye Múltjából 14., Budapest, 2009.
 4. Halász Csilla – Tóth Judit (szerk.): Tanulmányok Pest megye múltjából II. Pest Megye Múltjából 13., Budapest, 2007.
 5. Halász Csilla – Tóth Judit (szerk.): Tanulmányok Pest megye múltjából. Pest Megye Múltjából 11., Budapest, 2006.
 6. Halász Csilla – Schramek László Péter– Tóth Judit (szerk.): 1956 Pest megyében. II. kötet, Pest Megye Múltjából 10., Budapest, 2006.

Elektronikus publikáció, adatbázis:

 1. Az MDP Pest Megyei Bizottságának működése. 1–8. o. (Elektronikus publikáció a Pest Megyei Levéltár honlapján: http://www.pestmlev.hu/data/files/166227815.pdf )
 2. Tóth Judit – Balázs Gábor – Rőczei Lívia: Az MDP Pest Megyei Bizottságának jegyzőkönyvei (Adatbázis a Magyar Levéltári Portálon: http://www.archivportal.arcanum.hu/mszmp/opt/a101115.htm?v=pdf&a=start )
 3. Tóth Judit – Rőczei Lívia: Az MSZMP Pest Megyei Bizottságának jegyzőkönyvei I. (Adatbázis a Magyar Levéltári Portálon: http://www.archivportal.arcanum.hu/mszmp/opt/a101115.htm?v=pdf&a=start )
 4. Tóth Judit: Az MSZMP Pest Megyei Bizottságának jegyzőkönyvei II. (Adatbázis a Magyar Levéltári Portálon: http://www.archivportal.arcanum.hu/mszmp/opt/a101115.htm?v=pdf&a=start)