A vidéki Magyarország a hatvanas–hetvenes években

Hangsúlyosan vizsgált tematikák:

  • A kollektivizálás lefolyása és az ezzel szembeni társadalmi ellenállás

  • A falusi boldogulás útjai: háztáji, kétlakiság, ipari melléküzemágak

  • A proletarizáció és a túlmunka következményei: devianciák, morbiditás és mortalitás növekedése

  • Szekularizáció a falvakban

  • A nemi szerepek változása: kereső nők és válás

  • A vidékpolitika ismérvei

  • Településhierarchia változása a földrajzi irodalom tükrében

  • Megyei politikai elitek, az új tsz-elit