A „szocializmus alapjainak lerakása” vidéken, a hosszú ötvenes években

Hangsúlyosan vizsgált tematikák:

  • Településpolitika, társadalomátalakítás és „szocialista modernizáció”

  • Az 1956-os forradalom jelentősége vidéken

  • Pártelit és nómenklatúra vidéken a „hosszú ötvenes években”

  • Kuláküldözés és a kollektivizálás két hulláma

  • Egyéni és kollektív ellenállási formák és gyakorlatok