A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában - A vidéki Magyarország politikai társadalomtörténete 1945-1965

Ö. Kovács József monográfiája széles körű alapkutatásra épülő, a külföldi jelenkorkutatás elméleti-módszertani kérdéseit is tárgyaló, megkerülhetetlen munka. A szerző a kollektivizálás fo­lyamatát a paraszti életvilágok szemszögéből mutatja be. A mikroperspektívát előtérbe helyező társadalomtörténeti elemzés a kollektivizálásra olyan hadjáratként tekint, amelynek célja az volt, hogy felszámolja a kommunista diktatúra útjában álló utolsó, önálló gazdasági alappal, értékrend­del, ezáltal autonómiával rendelkező társadalmi nagycsoportot, a parasztságot. Ez a programadó ideológusok munkáiból és a végrehajtás módozataival egyértelműen igazolható megközelítés segít az események és következmények súlyának, tétjének megértésében. A szerző forrásként elsősorban az MDP–MSZMP-iratokat használta, a fővárosban őrzött állagok mellett feltárta valamennyi megyei levéltár vonatkozó dokumentumait. A hivatalos normákat ütközteti a pártfondokban fennmaradt, megannyi jogsértésről, megaláztatásról, sőt terrorról tanúskodó beszámolóval. E forrásbázis kiaknázá­sával egyszerre képes megjeleníteni a diktatúra logikáját és a paraszti életvilágok reakcióit.

A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában - A vidéki Magyarország politikai társadalomtörténete 1945-1965 - A vidéki Magyarország politikai társadalomtörténete 1945-1965. Korall, Budapest, 2012, 574 oldal.

Recenzió:

http://metszetek.unideb.hu/files/201202_13_ValuchTibor_0.pdf

http://kommentar.info.hu/iras/2012_4/foldek_es_emberek_osszegyujtese

http://socio.hu/uploads/files/2013_3/9csurgo.pdf

The liquidation of peasant society in a communist dictatorship. Social history of rural Hungary 1945-1965: (Ö. József Kovács: A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában), Hungarian Studies Review

http://epa.oszk.hu/00000/00010/00048/pdf/EPA00010_hsr_2013_2_226-228.pdf