A Kádár-korszak vidékpolitikája: gyakorlat és hatások (1956–1988)

Hangsúlyosan vizsgált tematikák:

  • A vidéki társadalomtörténet vizuális forrásai

  • A kommunista településpolitika és következményei, kiemelten a tanyák és aprófalvak sorsára

  • Lokális, megyei elitek (pályaképek, problémafókuszú esettanulmányok, prozopografikus vizsgálatok)

  • A termelőszövetkezet mint üzem

  • Egyház és hívők az elvallástalanítás korában

  • A rendszerrel szembeni ellenállás és az állami szektoron kívüli boldogulás formái